Guide til

NORGES NASJONALPARKER

«Guide til Norges nasjonalparker» er en håndbok til Norges 40

nasjonalparker på fastlandet. Vi gir deg kortfattet informasjon

om landskapet, om det biologiske mangfoldet, om overnatting

og turmuligheter og andre fakta, illustrert med kart og storslåtte

bilder. Det overordnede målet med å opprette

nasjonalparker er dels å bevare vår naturarv og dels å gi muligheter

for friluftsliv, jakt og fiske i urørt natur. Forfatter er 85 år gamle professor

Leif Ryvarden. Han er kanskje den personen som har best kunnskap om

landets verneområder, og Ryvarden har også skrevet en rekke bøker om temaet tidligere.

Leif Ryvarden

Leif Ryvarden er professor emeritus i mykologi (sopper) ved Universitetet i Oslo, men har også et omfattende virke som faglitterær forfatter. Han har skrevet et stort antall bøker, blant annet om norske nasjonalparker. Han har mottatt mange priser for

sitt arbeid, blant annet Den norske friluftslivprisen i 2007. Hele sitt liv har Ryvarden vært en ivrig friluftsmann og var i mange år styremedlem i Den Norske Turistforening og med i redaksjonsrådet for DNTs årbok. I 2013 ble Ryvarden utnevnt til ridder

av 1. klasse av St. Olavs Orden for «forskning og formidling innen naturvitenskap.»