Liervassdraget

– Fra Luseputt til Linnestranda

Dette er boka om hele Liervassdraget.

Vannet passerer gjennom to fylker og syv kommuner på sin lange ferd mot Linnesstranda og utløpet i Drammensfjorden. Nedslagsfeltet er omfattende, og det dekker hele 309 kvadratkilometer. Det strekker seg nordover i Finnemarka helt til Svarttjern og Sandtjern i Modum kommune, og vestover må vi helt ut på

Snaukollen i Øvre Eiker kommune. I sør går vannet fra både Landfalltjern og Svarttjern til Liervassdraget, og det samme gjør Skapertjern helt sør i Kjekstadmarka. Nedslagsfeltet mot øst går til åspartiet øst for Sandungen i Vestmarka i Asker kommune.

Vassdraget er en livsnerve og har stor betydning for planter, dyr og ikke minst mennesker på sin vei mot fjorden. Her lever alt fra ørret og laks til steinfluer og elvemusling. Boka kommer blant annet også innom temaer som gamle boplasser, tømmerfløting, sagbruk, møller, kraftproduksjon, flommer, drikkevannskilder, beitedyr, vanningsanlegg og rekreasjonsmulighetene ved vassdraget.

Tom Helgesen

Født i 1958 og bor i Drammen der han jobber som lærer i grunnskolen og som frilansjournalist, forfatter og fotograf for aviser og tidsskrifter.

Tom har gitt ut flere bøker med lokal tilknytning innen områdene natur, kultur og friluftsliv, blant annet bestselgerne «Naturperler i Buskerud» og «Drammensboka». Er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Tom Helgesen har vært aktiv politiker i mange år og er kjent som ihuga friluftsmenneske og en ivrig naturverner.